Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

Lázně na pojišťovnu nově napíše kromě praktika i ambulantní specialista

Změny ve zdravotní péči od roku 2022  se také týkají lázeňské péčeNávrh na lázeňskou péči jako hrazenou z veřejného zdravotního pojištění podává zdravotní pojišťovně lékař registrujícího poskytovatele, ambulantní specialista, jenž péči doporučil, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.

Místo za praktikem, můžete jít za specialistou. V praxi to znamená, že lázeňskou péči zpravidla doporučuje odborník-specialista pro jednotlivé druhy onemocnění tak, jak je uvedeno u jednotlivých indikací v indikačním seznamu, a nově tento lékař může zároveň návrh i vystavit. Návrh schvaluje i nadále zdravotní pojišťovna. Změna nastala v případě přímého přeložení pacienta z akutní lůžkové péče do lázeňské péče, v takovém případě se schválení zdravotní pojišťovnou nevyžaduje (návrh je však podáván zdravotní pojišťovně standardním způsobem). Změna nastala i u termínu nástupu na léčení – ten se nyní počítá ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou.

Lázně na pojišťovnu nově napíše kromě praktika i ambulantní specialista
< Zpět

Hlavní partneři SPAE ČR

Partneři SPAE ČR