Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

Sjezd SPAE - Třebíč 25.2.2023

V sobotu 25.2. proběhl sjezd SPAE v Třebíči v hotelu Atom. Sjezd je nevyšším orgánem spolku a výbor ho svolává nejméně jedenkrát za dva roky. 

Na letošním sjezdu bylo přítomno 26 delegátů ze všech klubů v ČR a host ze slovenského SPaA (Spoločnosť psoriatikov a Atopikov). Během sjezdu byli přítomní seznámeni s kontrolou plnění usnesení sjezdu z minulého roku,, zprávě o činnosti SPAE za rok 2022,, informacích o ozdravných pobytech,, o akcích pro děti,, WPD,, Puntíkovém dni,, Pacientské radě,, webových stránkách,, o hospodaření a rozpočtu na další rok,, poděkovalo se všem sponzorům bez kterých by to v dnešní době určitě nešlo,, byly předneseny zprávy z jednotlivých klubů a zdravice ze zahraničí. Celý zápis najdou naši členové SPAE na web. stránkách v sekci Pro členy - po přihlášení. Příští rok bude sjezdem volebním.

Sjezd SPAE - Třebíč 25.2.2023

Sjezd SPAE 2023

Sjezd SPAE 2023 (2).jpg
Sjezd SPAE 2023 (3).jpg
Sjezd SPAE 2023 (4).jpg
Sjezd SPAE 2023 (5).jpg
< Zpět

Hlavní partneři SPAE ČR

Partneři SPAE ČR