Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

Úplný přístup k léčbě lupenky v celé Evropě

EUROPSO vyzývá k opatřením proti rozdílům ve zdravotní péči o psoriázu

Brusel, 27. května 2024 – Vzhledem k tomu, že dnes začíná Evropský týden psoriázy, EUROPSO, Evropská federace asociací pro psoriázu, upozorňuje na naléhavou potřebu úplného přístupu k léčbě pro jedince žijící s psoriázou v celé Evropě. Navzdory mnoha pokrokům ve zdravotnictví a značnému počtu terapeutických možností dostupných pro lidi žijící s psoriázou zůstává léčba pro mnohé mimo dosah kvůli systémovým bariérám.

Iniciativa EU zdravěji společně, přestože je chvályhodná ve svém úsilí řešit závažné nepřenosné nemoci, bohužel přehlédla významný dopad lupénky na šest milionů Evropanů, kteří v současnosti s tímto onemocněním žijí. Tento dohled posiluje nutnost společného úsilí o řešení mezer v přístupu k léčbě pacientů s psoriázou.

Jan Koren, prezident EUROPSO, zdůrazňuje důležitost nápravy těchto rozdílů a uvádí: "Psoriáza postihuje miliony jedinců v celé Evropě, ale přístup k léčbě zůstává nerovnoměrný. Je nezbytně nutné, abychom překlenuli tyto mezery, abychom zajistili, že každý člověk s psoriázou má příležitost získat péči, kterou si zaslouží, v zemi, kde žijí."

Jedním z hlavních problémů při dosahování úplného přístupu k léčbě psoriázy je nedostatek zdravotnických pracovníků se zkušenostmi v dermatologických nebo revmatologických onemocněních. Tento problém dále zhoršují socioekonomické rozdíly mezi evropskými zeměmi a v rámci nich, takže mnozí nemají přístup k životně důležitým lékům a terapiím.

Navzdory těmto výzvám se EUROPSO nadále věnuje obhajobě práv pacientů s psoriázou. Prostřednictvím iniciativ, jako je Evropský týden psoriázy, se organizace snaží zvýšit povědomí a mobilizovat podporu pro změny politiky, které zlepší přístup k léčbě a péči pro všechny jedince postižené psoriázou.

O EUROPSO

EUROPSO je Evropská federace asociací pro psoriázu, která se věnuje zlepšování kvality života jedinců postižených psoriázou a psoriatickou artritidou. Prostřednictvím advokacie, osvětových kampaní a podpůrných služeb EUROPSO pracuje na řešení potřeb pacientů s psoriázou a podporuje spravedlivý přístup k léčbě a péči v celé Evropě.   Europso - images   Možnost shlédnout videa na - https://www.facebook.com/spaecz

 

Úplný přístup k léčbě lupenky v celé Evropě
< Zpět

Hlavní partneři SPAE ČR

Partneři SPAE ČR