Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

Pět let od vzniku Světového dne atopické dermatitidy

Moderní léky v Česku nechybí, léčí se jimi ale jen mizivé procento pacientů.

Prvních pět let po ustavení Světového dne atopické dermatitidy, který připadá na 14. září, přineslo řadu převratných změn. Na český trh vstoupilo hned několik inovativních přípravků, včetně léků ve formě tobolek, které si umí poradit i s těmi nejzávažnějšími stupni onemocnění. V České republice vznikla za účelem zpřístupnění moderní terapie síť více než čtyřiceti specializovaných center i zvláštní registr pro zaznamenávání údajů o léčbě. I přes tyto pokroky ale zůstává počet osob léčených nejmodernějšími metodami velmi nízký: tyto léky užívají pouze přibližně 4 % všech pacientů, kteří na ni mají nárok. Nemoc jim tak nadále významně komplikuje život. Atopická dermatitida neboli atopický ekzém je zánětlivé onemocnění kůže, které si laická veřejnost často spojuje s lehkou vyrážkou v dětském věku. „Jen v České republice ale žije přibližně 21 700 osob se závažnými formami onemocnění, kterým svědění, bolest a nutnost složitě pečovat o pokožku výrazně narušují osobní i pracovní život. Nemoc vede k poruchám spánku, častým kožním infekcím i únavě a depresím, 79 % pacientů navíc trpí alergiemi na pyl, roztoče, zvířecí srst nebo potraviny,“ uvádí na pravou míru zažitou představu o atopické dermatitidě prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., z Fakultní nemocnice Královské vinohrady v Praze. Nezanedbatelné jsou také finanční dopady onemocnění. „Z praxe známe pacienty, kteří v zoufalé snaze najít prostředek, který jim uleví od neustálých obtíží, utratí za dermokosmetiku i čtyři nebo pět tisíc korun měsíčně. Samotná péče o pokožku, opakované sprchování a promazávání kůže mohou zabrat i dvě hodiny denně. Dermatitida tak představuje obrovský zásah do života pacientů i rodiny doslova po všech stránkách,“ podotýká Ing. Josef Pohůnek, prezident pacientské organizace SPAE, která sdružuje pacienty s atopickou dermatitidou a psoriázou. 

Inovace v léčbě Před rokem 2019 byli čeští pacienti se závažnými formami atopické dermatitidy odkázaní pouze na topickou léčbu v podobě mastí nebo na imunosupresiva, tedy léky na potlačení imunitní reakce, která s sebou často nesou řadu nežádoucích účinků. S příchodem biologické léčby, kterou provázel rozvoj specializovaných center, se pacientům naskytla možnost šetrnější a účinnější terapie. Nevýhodou biologik však může být aplikace ve formě injekcí, na které pacienti pravidelně dojíždí nebo si léčbu podávají sami. Injekční užití léku je ale pro řadu pacientů nepříjemné natolik, že je od léčby může odradit. Významnou roli může hrát i strach z jehel, který podle průzkumů pociťuje okolo 10 % procent populace. Z nedávných průzkumů v několika evropských zemích vyplynulo, že nemocní jednoznačně dávají možnost jinému způsobu podání. Tuto volbu mají nově také pacienti v České republice. „Nejnovější typ léků, takzvaná cílená léčba pomocí malých molekul, je dostupný ve formě tobolek. Odpadá tak nutnost častých návštěv centra nebo psychická bariéra spojená s nutností aplikovat si injekci sám,“ říká MUDr. Arenbergerová

Léčí se jen každý pětadvacátý Moderní léčbu mohou pacientům se závažnou atopickou dermatitidou předepisovat pouze specialisté z Center biologické a cílené léčby. V České republice jich funguje přes 40 a nacházejí se v každém kraji. Léčba je tak dobře dostupná, přesto ji využívá jen nepatrný zlomek z těch, kdo na ni mají nárok. Data z poslední zprávy registru BIOREP, který mimo jiné eviduje údaje o pacientech s atopickým ekzémem na moderní léčbě, mluví jasně. „V roce 2022 se nejmodernějšími typy léků léčilo jen 808 pacientů, z toho 432 mužů a 376 žen. To jsou zhruba 4 % z těch, kdo by z léčby mohli profitovat – tedy osob s těžkým stupněm atopického ekzému, s nedostatečnou odezvou na terapii mastmi nebo imunosupresivy,“ přibližuje Josef Pohůnek ze SPAE. „Je pravda, že oproti roku 2021 došlo ke 100% nárůstu počtu takto léčených pacientů. Pořád jsme ale v situaci, kdy 24 z 25 pacientů nemá účinnou léčbu. Léčbu podstupují navíc téměř výhradně pacienti s těžkým stupněm nemoci, přestože nárok na ni by měli mít i lidé se středně těžkou formou,“ zamýšlí se. Ke zvýšení počtu správně léčených pacientů se závažnými formami atopické dermatitidy by mohla přispět také osvětová kampaň, kterou nyní SPAE pořádá. „Chceme ukázat, že účinná léčba existuje a je dostupná i pacientům v České republice. A také přispět k boření mýtu, že atopický ekzém je jen lehká vyrážka,“ uzavírá Josef Pohůnek.

 

Pět let od vzniku Světového dne atopické dermatitidy

Světový den atopické dermatitidy

Debata ekzém 3.jpg

< Zpět

Hlavní partneři SPAE ČR

Partneři SPAE ČR