Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

O nás

Už od roku 1990 pomáháme zlepšovat péči o pacienty a prosazovat jejich práva, potřeby a zájmy. Zasazujeme se zejména o lepší společenské uplatnění a sociální podmínky pacientů, rozšiřujeme informace o nových možnostech léčby nenakažlivých kožních onemocnění a v rámci možností spolupracujeme na jejím vývoji.

Důležitou součástí naší práce je propojování pacientů, vzájemná výměna informací, sdílení radostí i pomoc v obtížných situacích v rámci celé komunity. Pro naše členy organizujeme společenská setkání a ozdravné pobyty, a nezapomínáme ani na osvětu směrem k široké veřejnosti.

Na tom všem pracujeme nejen s našimi členy a pacienty, ale také zdravotníky a představiteli státní správy, samosprávy a dalších institucí v České republice i v zahraničí. 

Naše díky patří zejména:

České akademii dermatovenerologie

České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

Národní radě osob se zdravotním postižením ČR

Univerzitám a jejich odborným pracovištím, lékařům, farmaceutickým společnostem i výrobcům a prodejcům léčebné kosmetiky.  

Přidejte se k nám

Staňte se našimi členy a podporovateli i vy a pomozte nám vytvářet pro pacienty s lupénkou, atopickým ekzémem a vitiligem takové podmínky, díky kterým budou své onemocnění zvládat snáz.

Členové naší pacientské organizace se mohou těšit na pravidelný tištěný bulletin – Zpravodaj SPAE – včetně přístupu do archivu všech předešlých vydání, které jsou na našich internetových stránkách.

Online přihlášku do SPAE naleznete zde

Přihláška je ve formátu pdf k dispozici také ke stažení. Vytištěnou a vyplněnou ji prosím zašlete na adresu: SPAE ČR (úřadovna České pošty), Rybná 682/14, 110 05 Praha 1. 

Způsob financování: Hlavním zdrojem příjmů jsou příspěvky členů, dále poskytnuté dary na podporu činností SPAE.

Roční členský příspěvek činí 400 Kč. Noví členové dále hradí jednorázový manipulační poplatek ve výši 30 Kč. Veškeré příspěvky a poplatky je nutné uhradit převodem na bankovní účet 68137329/0800 vedený u České spořitelny. Variabilním symbolem je členské číslo, vždy uveďte také své jméno a účel, na který platíte. Noví členové uvedou jméno a poznámku: nový člen.  

Pro více informací kontaktujte vedení SPAE ČR nebo zástupce regionálních klubů.  

Regionální kluby

SPAE ČR působí nejen na celostátní úrovni. Rádi Vás přivítáme také v našich regionálních klubech.  

1. Klub Brno  

Předsedkyně: Anna Jirdová 
Telefon: +420 733 731 912+420 608 853 786
E-mail: anickaspae@seznam.cz 

Aktivista klubu pro Hodonín
Vojtěch Doležal
Telefon: +420 518 614 174
E-mail: dolezal.voj@seznam.cz

Aktivistka klubu pro Boskovice
Ludmila Kambová 
Telefon: +420 604 450 837
E-mail: ludmila.kambova@centrum.cz

Aktivistka klubu pro Holešov 
Larisa Václavíková
Telefon: +420 732 944 785
E-mail: vaclavikovalarisa@seznam.cz

2.  Klub Ostrava  

Předsedkyně: Stanislava Hrnčířová
Telefon: +420 731 811 157
E-mail: stanislavahrn@seznam.cz   

3. Klub Pardubice 

Předseda: Vladimír Fajmon 
Telefon: +420 602 174 478
E-mail: vladimir.fajmon@centrum.cz 

4. Klub Praha  

Předsedkyně: Hana Přikrylová
Telefon: +420 720 289 563
E-mail: prikrylovahan@seznam.cz

5. Klub Prostějov 

Předsedkyně: Ivana Janěková
Telefon: +420 799 501 284
E-mail: i.janekova@seznam.cz

Aktivista pro Zlínský kraj 
Milan Ptáček
Telefon: +420 604 480 887

6. Klub Vysočina

Předseda: Svatopluk Puda
Telefon: +420 723 077 846
E-mail: svatapuda@seznam.cz
Webové stránky regionálního klubu: www.spaevysocina.webnode.cz 

 

Stanovy SPAE ČR 

Stanovy Spolku psoriatiků a atopických ekzematiků rozkliknutí a ke stažení najdete zde

Účetní uzávěrky za předchozí období jsou ve Sbírce listin pod Spolkovým rejstříkem, aktuální uzávěrka je zde:

Účetní uzávěrka SPAE za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020 

Účetní uzávěrka SPAE za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021

Účetní uzávěrka SPAE za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022

Účetní uzávěrka SPAE za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023

Výbor SPAE

Prezident: Ing. Josef Pohůnek
Viceprezidentka: Hana Přikrylová 

Členové výboru: 

Mgr. Gabriela Doleželová, DiS
Miloslav Zavřel
Svatopluk Puda

Kontrolní komise:

Zdeňka Matyášová – předsedkyně
Jaroslav Lacman
Jarmila Ostrá

Hlavní partneři SPAE ČR

Partneři SPAE ČR